T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 2019 - 2020 Güz Dönemi Yükseköğretim Kurumu Öğrencileri Staj Başvuru İlanı

Güncelleme Tarihi: 26/06/2019

Başvuru Tarihi: 

  • Başkanlığımız ve bağlı birimlerinde 2019 – 2020 güz döneminde öğrencilerinin staj yapmasını talep eden yükseköğretim kurumları için başvuru tarihi, dersyılının sona erdiği tarih ile başlayıp 01 Ağustos 2019 tarihinekadardır. (10 Haziran 2019 Pazartesi saat 08:00 – 01 Ağustos 2019 Perşembe saat 17:00)

İstenen Belgeler:

  • Başkanlığımız ve bağlı birimlerimizde 2019 – 2020 güz döneminde öğrencilerinin staj yapmasını talep eden yükseköğretim kurumlarının başvuru için resmi üst yazısı,
  • Yükseköğretim Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Sayfanın altında ekler bölümünden temin edilebilir).

Yapılacak İşlem:

  • Doldurulan Stajyer Öğrenci Bilgi Formu, yükseköğretim kurumunun üst yazısı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Alt Birimine elektronik imzalı olarak gönderilir.

Başvurudan sonra:

  • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan stajlara yönelik başvurular, branşlara göre personel dağılımı ve ödenek durumu göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda toplanan “Staj İş ve İşlemleri Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir.
  • Komisyonca başvuruları kabul edilen öğrencilerin staj yapacağı bölgeler belirlenerek makam olurları Başkanlığımızca alınacak olup üniversitelerine ve staj bölgelerine bildirilecektir.

ÖNEMLİ: SGK İşe Giriş Bildirgesi ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi olmayan hiçbir öğrenci, staj başvurusu Komisyonca kabul edilmiş ve Makam Oluru alınmış olsa dahi staja başlatılmayacaktır.

Ekler :

Yükseköğretim Stajyer Öğrenci Bilgi Formu için Tıklayınız 

Staj İş ve İşlemleri Komisyon Usul ve Esasları için Tıklayınız