T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/09/2018

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1.  Günlük olarak sağlıkla ilgili medya takibi yapılması:
2. Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarda çalışan personele basın açıklaması yapma ve televizyon programına katılma, televizyon çekim izni alma işlemlerinin yürütülmesi:
3.  Bilgi Edinme başvurularının cevaplandırılması
4. Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği ve Valilik Basın Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması,
5.  Basın bülteni hazırlanması ve dağıtımı:
6. Bilgi Notu hazırlanması: Basında çıkan haberlerle ilgili, bilgi notu hazırlanarak Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliğine sunulur
7.  Katalog, broşür, logo veya afiş hazırlama,
8.  Fotoğraf çekimi ve video kaydı:
9. Sağlık Bakanlığı’nın 02.06.2014 tarih ve 6404779/2014.5403.6 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Yayın Yönergesi” ’nin 14. maddesi doğrultusunda Valilik oluru ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında Yayın Komisyonu faaliyetlerinin yürütülmesi.