T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Sağlığı Birimi

Güncelleme Tarihi: 10/05/2018

Görev Tanımı 

1.   İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tüm Hastaneler, Tüm Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Merkezleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve Tüm İstasyonların eğitim programları, risk analizi, ISG kurul kararları ve İSG birimlerinin kurulması işlemlerini takip etmek.
2.   İl düzeyinde çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
3.   İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tüm Hastaneler, Tüm Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Merkezleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve Tüm İstasyonlar Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yapmak.
4.   Meslek hastalıkları konusunda gerekli ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber önlemlerinin İl düzeyinde alınmasını sağlamak.
5.   İl düzeyinde çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
6.   OSGB bünyelerinde İSG hizmetlerinde ‘Basit Hizmet Laboratuarlarının’ ve Mobil Araçlarının açılış ve ruhsatlandırma izin belgelerini ve denetim hizmetlerini yürütmek.
7.   OSGB bünyesinde hizmet veren basit hizmet laboratuarlarında ve gezici mobil araçlarda çalışan persolene çalışma izin belgesi düzenlemek.
8.   Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği başvurularının değerlendirilmesi(2014/1 Sayılı Genelge) Onay işlemleri ve takibi.
9.   TSM-İSG Birimleri tarafından yürütülen İSG faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamak.
10. İş yerlerindeki sağlığın geliştirilmesi çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütmek.
11. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.