T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halk Sağlığı Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 29/01/2019

Görev Tanımı

1.   Birinci basamak sağlık hizmetlerinde tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji kapsamında yer alan analizlere yönelik laboratuvar hizmeti sunmak.
2.   Klinik numunelerde Tüberküloz ve Sıtma tanısına yönelik laboratuvar hizmeti sunmak.
3.   Klinik dışı alanda ruhsatlandırma, denetim ve kontrol izlemesi, piyasa gözetimi ve denetimine yönelik içme ve kullanma suları,içme suları, kaynak suları, kaplıca suları, yüzme havuzu suları, doğal mineralli sular ile diyaliz ve hemodiyaliz sularının su kimyası ve su mikrobiyolojisi alanlarında gerekli analizlerin yapılması için laboratuvar hizmeti sunmak.
4.   Çevresel numunelerde (Su, sürüntü vb.) Legionella türlerinin tanımlanmasına yönelik laboratuvar hizmeti sunmak.
5.   Klinik ve Klinik dışı numunelerde toksikolojik alanda kimyasal ve mikrobiyolojik analizlere yönelik laboratuvar hizmeti sunmak.
6.   Klinik ve klinik dışı numuneleri gerektiğinde kesin tanı için test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek.
7.   Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil, Müdürlük tarafından ilde endemik, epidemik ve/veya halk sağlığı problemi olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılmak, salgın durumlarında olaya maruz kalmış birey, hayvan ve çevresel numunelerin toplama işleminde gerektiğinde Müdürlüğe yardımcı olmak, analizlerini yapmak, gereken numuneleri test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek.
8.   Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamalarının ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve halka aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
9.   Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
10. Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili tespit edilen analizleri yapmak.
11. Bakanlığın talebi doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili belirlenen farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.
12. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.