T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

Güncelleme Tarihi: 10/05/2018

Görev Tanımı

1.   4207 sayılı Kanun kapsamında İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, tütün denetimleri yapmak. Denetimler hakkında rapor hazırlamak, denetim personeline hizmet içi eğitim vermek.
2.   Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve buna bağlı Teknik çalışma grupları ile İl Tütün Kontrol Kurulunun Sekretarya görevini yürütmek.
3.   Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, eğitimler vermek.
4.   Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, ilçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan uçucu madde denetimlerini raporlamak.
5.   Sigara Bıraktırma Merkezlerini denetlemek, sigara bıraktırma ilaçlarının dağıtımını gerçekleştirmek.
6.   Alkol ve zararları ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
7.   Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak. Eğitici eğitimleri düzenlemek.
8.   6284/5395/TMK406 sayılı Kanun kapsamında mahkemelerce sevki istenilen madde bağımlısı kişilerin sevk ve takip işlemlerinin yapılması .
9.   Önemli gün ve haftalarda ( 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vb.) etkinlikler düzenlemek.
10. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.