T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

AHSHB-Komisyon Başvuru Dökümanları

Güncelleme Tarihi: 31/10/2019

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonuna başvuru usul, esasları ile başvuruya ilişkin dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri [Döküman için Tıklayınız]     
 Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Mercii [Döküman için Tıklayınız]
 Araştırma İzni Başvuru Formu [Döküman için Tıklayınız]
 Araştırma İzni Başvuru Dilekçe ÖrneğiAraştırma İzni Başvuru Dilekçe Örneği