overlay

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PERSONEL LİSTESİ-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Adı Soyadı

Mail

Tel.

Mustafa GÖREN

mustafa.goren@saglik.gov.tr

3063679

Ali ACAR

ali.acar@saglik.gov.tr

3063679

Mert CAZOĞLU

mertcazoglu@saglik.gov.tr

3063679

İzleme Ölçme ve Değerlendirme Birimi

saglikhizmetleribaskanligi@gmail.com

3063679


 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Verimlilik değerlendirmesi hakkında uluslararası standartların araştırılması,
 2. Verimlilik değerlendirmesine ilişkin güncel uygulamaların takip edilmesi,
 3. Sözleşmeli yönetici performans değerlendirme göstergelerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,
 4. Sözleşmeli yöneticilerinin kaynak kullanımı ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek üzere sözleşmeli yönetici performans değerlendirme hesaplanması,
 5. Karne hesaplamalarında kullanılmak üzere ilgili verilerin toplanması,
 6. Karne Analiz çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması,
 7. TSİM il koordinatörlüğü kapsamında görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi.
 8. Sağlık alanında toplanan tüm veri tabanlarına gönderilen verilerin takibi, kayıt altına alınması, diğer birimler ile iş birliği içinde veri temininin sağlanması,
 9. Toplanması talep edilen verilerin değerlendirilerek, Bilişim Altyapısının ve Karar Destek Sisteminin oluşturulması konularında görüş ve katkı sağlanması,
 10. Sağlık verilerinin doğru, güvenilir, tam ve kullanılabilir olmasının kontrol edilmesinden,
 11. İlçe sağlık müdürlüklerinin istatistik faaliyetlerine ilişkin koordinasyonun sağlanması, veri toplama yöntemlerine yönelik gerekli düzenlemenin yapılması ve ulaşılabilir kılınmasından,
 12. Acil durumlarda ortaya çıkabilecek veri ve bilgi taleplerinin koordinasyonun sağlanmasından ve yönetilmesinden,
 13. Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan her türlü tablo, grafik, bilgi notu vb. raporların hazırlanması, güncel tutulması ve paylaşılmasından,
 14. Bakanlık tarafından talep edilen belirli stratejik verilerin takip edilmesinden,
 15. İstatistik, analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucu elde edilen sonuçların takip edilmesi ve gerekli iyileştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesinden,
 16.  Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma projeleri geliştirilmesinden ve sağlık hizmetleri ile ilgili projeksiyonlar yapmak veya yaptırmaktan,
 17. İstatistik, analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucu oluşan raporların sonuçları ile görsel materyaller oluşturmak,
 18. İl sağlık bünyesinde il sağlık hizmet sunumunun belirli dönemlerde oluşturulması.