TÜSEB (Uygulayıcılara Yönelik) SAS ADSH (v2.0/2018) Temel Eğitimi Duyurusu
06 Şubat 2020

Bilindiği üzere, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda ulusal ve uluslararası akreditasyon faaliyetleri, 6569 sayılı, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, TÜSEB bünyesinde hizmet veren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlk olarak “Hastane Akreditasyon Programı” ile başlayan ve devam etmekte olan TÜSKA Akreditasyon Programı çalışmalarına, “TÜSKA Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (ADSH) Akreditasyon Programı” ile devam edilecek, program kapsamında, Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (ADSH) Seti kullanılacaktır.

SAS ADSH Seti (v2.0/2018)’nin uygulayıcılar tarafından tam ve doğru olarak anlaşılması ve standart uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak kurumlara rehberlik sağlamak amacı ile 18 Ocak 2019 tarihinde, Ankara İlinde SAS ADSH (v2.0/2018) Temel Eğitim Programı gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

SAS ADSH (v2.0/2018) in kurumlar tarafından nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin planlanan bu eğitim ile uygulayıcıların TÜSKA Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (ADSH) Akreditasyon Programına hazırlık sürecinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim programına, Ankara İlinde, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri alanında hizmet veren tüm kurumlarda (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri) görev yapan, başta kurum yöneticileri, kalite yönetim direktörleri ve çalışanları olmak üzere kurumlarda görev yapan diş hekimleri ve ilgili tüm sağlık çalışanları katılım sağlayabileceklerdir.

Konu ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ayrıca resmi bildirim sağlanacak olup, eğitime katılım sağlanması kurumların akreditasyona hazırlık süreçleri açısından oldukça önemsenmektedir.

Verimli bir eğitim süreci olması temennisi ile,

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

SAS ADSH (v2.0/2018) Temel Eğitimi Programı için tıklayınız.