2020 Yılı ASM/AHB I. Periyodik Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri İzleme ve Değerlendirmeleri
14 Şubat 2020

Aile Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Hekimliği Birimlerinin 2020 yılı I. Periyodik İzleme ve Değerlendirmeleri Gerçekleştirilecektir Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu_EK1[Döküman için Tıklayınız]
 Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu_EK2[Döküman için Tıklayınız]
 Ocak Ayı Planına ulaşmak için...[Döküman için Tıklayınız]
 Şubat Ayı Planına ulaşmak için...[Döküman için Tıklayınız]
 Mart Ayı Planına ulaşmak için...[Döküman için Tıklayınız]