4924 Sayılı Kanunun Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair İlan Metni
09 Ağustos 2018


S.B. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03/04/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Genelgesi ile Müdürlüğümüz 13/04/2018 tarih ve E.7642 sayılı Makam Onayı ile kurulan 4924 Sayılı Kanuna Tâbi Sözleşmeli Personel Komisyonu Kararı gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri için belirtilen usul ve esaslar için tıklayınız....