AHSHB-Komisyon Başvuru Dökümanları
11 Şubat 2021

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonuna başvuru usul, esasları ile başvuruya ilişkin dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri [Döküman için Tıklayınız]     
 Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Mercii [Döküman için Tıklayınız]
 Araştırma İzni Başvuru Formu [Döküman için Tıklayınız]
 Araştırma İzni Başvuru Dilekçe ÖrneğiAraştırma İzni Başvuru Dilekçe Örneği