Sağlık Hizmetleri Birimi
30 Kasım 2021

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİK.docx

SAĞLIK KABİNLERİNİN AÇILIŞI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENELGE.doc

personel-listesi--xlsx.xlsx

2015.07.07-253 Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge.pdf

obezite-merkezlerinin-acilmasi-tescil-edilmesi-calisma-usul-ve-esaslari-pdf.pdf

ARINDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ.docx

YOĞUN BAKIMLAR TEBLİĞİ .doc
9.5.15146-Ek.zip

YANIK YÖNETMELİĞİ .docx
YÖNETMELİK EKLERİ.pdf

DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ.doc
DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI.docx
GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ.doc
Kemik İliği Nakli Merkezleri Yönergesi.pdf
kompozit-doku-nakli-merkezleri-yonergesidoc.doc
KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ.doc
ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ.docx
Organ ve Doku alınması saklanması aşılanması ve nakli hakkında kanun.pdf
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ.docx
Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi.doc

KALP MERKEZİ GENELGESİ.pdf

İNME GENELGESİ.pdf

Genetik Tanı ve Değerlendirme Merkezleri YÖNETMELİK .docx
Genetik Tanı ve Değerlendirme Merkezleri Yönetmelik Ekleri.pdf
hemovijilans-rehberi-tr-pdf.pdf
kalite-yonetim-sist-rehb-pdf.pdf
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu.pdf
kanin-uygun-klinik-kullanimi-rehberi-kukk--pdf.pdf
kan-ve-kan-bilesen-rehb-tr--revpdf.pdf
kan-ve kan ürünleri-yönetmeliği docx (1).docx
standartlar-tr--pdf.pdf
terapötik-aferez-merkezleri-ve-üniteleri-hakkında-yönetmelik-ekleripdf.pdf
terapötik- aferez-merkezleri-ve-üniteleri--yönetmeliği docx (2).docx
ulusal-hemovijilans-rehberi-versiyon-2pdf.pdf

DİYALİZ MERKEZLERİ AÇILIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI.docx
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.docx
DİYALİZ MERKEZLERİ AÇILIŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI.docx
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.docx
EV HEMODİYALİZİ.pdf

RAPOR İTİRAZ BÖLÜMÜ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.pdf
bakanlık e nabız metodoloji.pdf
ckys-engelli-saglık-kurulu-raporu-vermeye-yetkili-hakem-hastane-listesi.pdf
ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK.pdf
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.pdf
2021-30 Seyahat İzin Belgesi Hk. Karar.pdf
EK-1 İstirahat Rapor Formatı.pdf
EK-2 İlaç Kullanım Raporu.pdf
EK-3 Tıbbi Malzeme Raporu Formatı.pdf
EK-4 -Durum Bildirir Sağlık Kurul Rapor Formatı.pdf
EK-5 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Formatı.pdf
EK-6 Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu.pdf
EK-7 Sürücü Adayları ve Sürücüler için Sağlık Raporu Formatı.pdf
EK-8 Sürücü ve Sürücü Adaylarına İlişkin Kod Tablosu.pdf
EK-9 TSK, J.G.K, S.G.K Sağlık Raporları Sevk Kağıdı.pdf
EK-10 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Muayene fişi.pdf
EK-11 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurul Rapor Formatı.pdf
Ek-12 Hakem Hastane Listesi ilk itiraz hastaneleri .pdf
Ek-13 Bölge Hakem Hastane Listesi.pdf

Erişkinler için engellik değerlendirmesi hakkında yönetmelik.pdf
Erişkinler için engelli değerlendirme yönetmeliği.pdf
hakem-hastane-secimi-hk.pdf
MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi.pdf
sağlık raporları usul ve esasları hakkında yönerge 20.10. 2020 tarih ve 4959 sayılı.pdf
İzin Yönergesi.pdf
Sağlık Raporlar usul ve esaslarında değişiklik yapan yönerge.pdf
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI sağlık yeteneği yönetmeliği.pdf
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ.pdf
Yönerge Makam Onayı .pdf