overlay

2018 Yılı ASM/AHB II. Periyodik Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri İzleme ve Değerlendirmeleri​

Aile Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Hekimliği Birimlerinin 2018 yılı II. Periyodik İzleme ve Değerlendirmeleri Gerçekleştirilecektir.

 Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu_EK1[Döküman için Tıklayınız]
 Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu_EK2[Döküman için Tıklayınız]
 Eylül Ayı Planı[Döküman için Tıklayınız]
 Ekim Ayı Planı[Döküman için Tıklayınız] 
 Kasım Ayı Planına ulaşmak için...[Döküman için Tıklayınız] 
 Aralık Ayı Planına ulaşmak için...[Döküman için Tıklayınız]