overlay

Toplum Sağlığı Merkezinden Aile Sağlığı Merkezine Görevlendirilecek Sağlık Personeli Hakkında Duyuru

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Aile Sağlığı Merkezi başlıklı 22 nci maddesinde “(4) Aile Sağlığı Merkezinde her üç aile hekimliği birimi için ilave bir sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), tıbbi sekreter gibi) müdürlük tarafından görevlendirilebilir. Bu şekilde  görevlendirilecek personelin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.” hükmü çerçevesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan alınan 08/01/2015 tarih ve 2015.5679.1127 sayılı yazıya istinaden Aile Sağlığı Merkezlerine sağlık personeli görevlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiş olup; ”4) Görevlendirmede, ilk olarak yukarıda tanımlamaya uygun olan ASM’lerin talepleri alınacak ve görevlendirme öncelikle Toplum Sağlığı Merkezi bölgesi içerisinde yapılacaktır. Görevlendirilecek personelin tespiti Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılacak olup, gönüllülük, hizmet ihtiyacı, rotasyon gibi kriterler dikkate alınarak, Toplum Sağlığı Merkezindeki hizmetlerin etkili ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak personel planlaması yapılacaktır.” denilmektedir. Bu doğrultuda Müdürlüğümüzce görevlendirilecek personel tespitinde dikkate alınacak kriterler:

  1. İlimiz içerisinde üç ve üzeri birimi olan Aile Sağlığı Merkezlerinden talep alınacaktır.
  2. Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık personelinden gönüllü olanların görev yaptıkları Toplum Sağlığı Merkezi veya il içerisinde kendi isteği ile belirlemiş oldukları talepte bulunan herhangi bir Aile Sağlığı Merkezine görevlendirilmek için verdikleri dilekçeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  3. Aynı Aile Sağlığı Merkezini birden fazla personel gönüllü olarak talep etmeleri halinde ise hizmet puanı yüksek olandan başlanılmak üzere tercihler değerlendirilecektir.
  4. Herhangi bir sağlık personeli tarafından talep edilmeyen Aile Sağlığı Merkezlerine ise Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu personele görev yaptıkları Toplum Sağlığı Merkezi bölgesindeki Aile Sağlığı Merkezine 3 (üç) ay süre ile rotasyon şeklinde sağlık personeli olarak görevlendirilecektir;

şeklinde belirlenmiş olup, Toplum Sağlığı Merkezinden Aile Sağlığı Merkezine görevlendirilecek personelin görevleri:

  1. Filyasyon çalışmalarında aile sağlığı elemanı ile birlikte aile hekimine yardım etmek,
  2. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek (Aile sağlığı merkezlerinde, müdürlüğün planlamaları doğrultusunda sağlık eğitimlerini gerçekleştirmek ve evlilik, obezite vb. danışmanlık hizmetlerini yürütmek),
  3. Evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev almak,
  4. Yetki ve sorumlulukları kapsamında Müdürlüğümüzce verilen diğer görevleri yerine getirmek,

hususları doğrultusunda sağlık personeli görevlendirme yapılacaktır.