T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Yedek Aday Alım İlanı

Güncelleme Tarihi: 21/01/2019

Kuraya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Ancak, İl sağlık müdürlükleri tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır denilmektedir.

Bu bağlamda ekli Listede ismi bulunan Yedek Adayların ekte yer alan başvuru belgelerini 21 Ocak 2019 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağdat Cd. No:62, 06105 Yenimahalle/Ankara Sürekli İşçi İşlemleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  2. Başvurular Hak Sahipleri tarafından yapılacaktır. Posta ya da kargo yoluyla gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  3. Sözlü sınava alınacak adayların; sözlü sınav yeri ve tarihleri başvuru belgesi teslim ve kontrolünden sonra Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır. Bu nedenle adayların Müdürlüğümüz web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir.

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Yedek Aday Listesi  
Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Başvuru Evrakları