Aile Hekimliği Birimi
23 Ekim 2019

Görev Tanımı

1.  Akılcı İlaç Uygulamaları hakkında gerekli iş ve işlemlerin İl düzeyinde planlanması ve takip edilmesi.
2.  Aile Hekimlerinin saha çalışmalarının; gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin planlanması ve takip edilmesi.
3.  Aile hekimliği Ek yerleştirme işlemlerinin yapılması.
4.  Aile Hekimliği gruplandırma başvurularının değerlendirilmesi ve gruplandırma periyodik denetimlerinin İl düzeyinde yapılması.
5.  ASM isim değişikliği, yeni ASM/AHB açılması ve kapatılması ile ilgili işlemlerin İl düzeyinde planlamasının yapılarak gerekli iş ve işlemleri tamamlaması.
6.  İl dışı ve yurtdışı göç işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlaması.
7.  Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimlerinin başvurularının değerlendirilmesi ve denetimlerinin yapılması.
8.  SABiM, BİMER ve CİMER başvurularının değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması.
9.  ASM/AHB bina onaylarının, kroki değişikliklerinin yerinde değerlendirmesini yaparak mevzuat kapsamında onaylanma işlemlerinin yapılması.
10. ASM, AHB sayıları ile ilgili verilerin güncellenmesi.
11. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI ile ilgili şikâyetlerin değerlendirmesi ve gerekli işlemlerin yapılması.
12. Aile Hekimlerinin saha çalışma planlarının değerlendirilerek onaylanmasının sağlaması.
13. Esnek Mesai Çizelgelerinin onaylanması ve denetlenmesi.
14. İlimiz Birinci Basamakta verilen Göç Sağlığı Hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi.
15. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.