Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi
23 Ekim 2019

Görev Tanımı

1.   Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak izlemek ve değerlendirmek.
2.   Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili Birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3.   Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz ile hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
4.   Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Genel Müdürlüğümüzce belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için çalışmalar yapmak.
5.   Anne ve bebek ölümleri il inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Genel Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmak.
6.   Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
7.   Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.
8.   Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
9.   Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yürütmek, sağlık çalışanlarının “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı” konusunda eğitimlerinin yapılması.
10. Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek.
11. Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan klinik protokollerini  ugulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek.
12. Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Genel Müdürlüğün izni dâhilinde ilgili Birimler ve sektörlerle işbirliği yapmak.
13. İlgili Birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.
14. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.