Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
15 Mart 2024

Görev Tanımı

1 -Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle  mücadele ile ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığının hizmet plan ve programlarının  uygulamak,

2. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48. maddesine göre ikinci defa geçici olarak alkolden sürücü belgeleri alınan sürücülere sürücü davranışları geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak, Eğitici eğitimleri düzenlemek,

3.4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ihbarlarının yönlendirilmesi, kesilen cezaların yazışmaları,yasa ile ilgili talepte bulunanların bilgilendirilmesi, denetimlerin iller arasında çapraz denetim olarak planlanması, uygulanması ve raporlandırılması, CİMER, SABİM, İnternet adresine gelen şikayetlerin gereğini yapmak,

4.23 Kasım 2011 tarih ve 28121sayılı Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Yönetmelik gereği; tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinde görev yapacak hekim ve psikologların tütün bağımlılığı eğitim sertifikalandırma süreci, Sigara Bırakma Polikliniği açılması/kapatılması , sigara bırakma ilacı dağıtımı, istatistik verileri ,yıllık denetimleri vb. işleri yürütmek,

5.09 Aralık 2017 tarih ve 30265 sayılı (2017/23 ) Bağımlılık ile Mücadele konulu Başbakanlık Genelgesi ve 14 Şubat 2019 tarih ve 3068 6sayılı  (2019/2) Bağımlılık ile Mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; her iki ayda bir Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, her ay Uyuşturucu ile Mücadele , Tütün Bağımlılığı İle Mücadele ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı ve bu kurulların sekretarya görevlerini yürütmek,

6.5 Ağustos 2010 tarih ve27663 sayılı  Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması hakkındaki yönetmelik gereği, İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan uçucu madde denetimlerini raporlamak.

7. Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.

8.Önemli gün ve haftalarda ( 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü vb.) etkinlikler düzenlemek.

9. 2018-2023 Tütün Kontrolü ve Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmaları uygulamak,

10. Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle  mücadele konusunda Sağlık Personeline hizmet içi eğitim vermek,

11. Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle  mücadele konusunda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütmek,

12.Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamının vermiş olduğu görevleri yapmak.

SUDGE Başvuru Linki:   http://proje.asm.gov.tr/