Toplum Sağlığı Birimi
23 Ekim 2019

Görev Tanımı

1. Toplum Sağlığı Merkezleri ile ilgili Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2. Adli tabiplik hizmetleri ile, ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
3. İl’de cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
4. İl’deki Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Hastane ve Sağlık Evlerinin izleme, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi.
5. Mevsimlik Tarım işlerinin ildeki 1. Basamak sağlık hizmetlerinin organizasyonunu, takibini yapmak ve değerlendirmek.
6. Toplum Sağlığı Merkezlerinde yürütülen Mobil Sağlık Hizmetlerinin plan ve koordinasyonunu yapmak.
7. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
8. Ölüm Bildirim Sisteminin (ÖBS) uygulamasının koordinasyonunu sağlamak.
9. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.