T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi

Güncelleme Tarihi: 16/04/2019

Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyuru

(Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi ve Atamaya Esas Belgelerin Teslimi)

Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında vermiş oldukları evrakların (evrak teslim etmeyenlerin) incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir. denilmektedir.

Bu kapsamda; Sözlü sınav sonucu yedek olarak başaralı olan ve Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi'nde ismi bulunan adayların 16 Nisan 2019 (Mesai Saatleri Dahilinde) tarihinde ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.    

Ancak Sınav sonucunda Asıl ve Yedek olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Öğrenim belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Psikoteknik Değerlendirme Belgesi, Ehliyet ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı'nın fotokopisi ile birlikte evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.

Atamaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi

İş Takvimi

Atamaya Esas Belgeler

Açıktan Atama Başvuru Formu (Tükenmez kalem ile doldurulacaktır.)

Mal Bildirim Formu (Arkalı önlü olarak doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir)