T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 23/10/2019

Görev Tanımı

İzleme Değerlendirme;

1.   ASM / AHB' lerin Periyodik İzleme Değerlendirmeleri.
2.   AH Uygulamasında Çalışan Personelin Performans İtirazını Değerlendirilme Komisyonu İş ve İşlemleri.
3.   ASM / AHB' lerin Mesai Denetimleri ile ilgili iş ve işlemler.
4.   Aile Hekimliği Laboratuar Tetkik Sarf Malzeme Giderleri Komisyonu İş ve İşlemleri.

İstatistik;

1.   Müdürlüğün görev alanına giren konularda bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek,
2.   Halk Sağlığı alanındaki istatistikî verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek,
3.   İlgili birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak,
4.   İstenilen verileri toplamak ve ilgili birimlere göndermek,
5.   Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.