T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi

Güncelleme Tarihi: 31/05/2019

 Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyuru
(Kesin Listeler ve Atamaya Esas Belgelerin Teslimi)

            Bakanlığımız taşra  teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik  hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan  sürekli işçi istihdamı için   yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek aday listesi ektedir

         Adayların, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin yapmış oldukları itirazlar sınav kurullarına iletilmiştir. Sınav Kurullarımız tarafından gerekli inceleme yapılıp nihai karar verilmiştir. Sözlü Mülakat Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek adaylara ait liste yayınlanmıştır. Adayların yapmış oldukları itirazlara ilişkin kurullar tarafından alınmış olan kararlar adreslerine gönderilecektir.

               Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 (Mesai Saatleri Dahilinde) tarihleri arasında ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. "YEDEK" olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır "ASIL" olarak başarılı olan adayların atamaya esas belgelerini 15-19 nisan 2019 tarihleri arasında incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir.

              Ancak Sınav sonucunda Asıl ve Yedek olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek Aday Listesi

İş Takvimi

Atamaya Esas Belgeler

Açıktan Atama Başvuru Formu(Tükenmez kalem ile doldurulacaktır.)

Mal Bildirim Formu (Arkalı önlü olarak doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir)

Not: Öğrenim belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Psikoteknik Değerlendirme Belgesi, Ehliyet ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı'nın fotokopisi ile birlikte evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.

Yedek Adaylar İçin: 
Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Yedek adayların kendi durumlarını göz önünde bulundurarak Atamaya Esas Evraklarını hazır bulundurmaları ve talep edildiği takdirde ivedi olarak Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.