Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Personel Alımına Dair Duyuru
06 Şubat 2020

 Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek üzere yayınlanmış olan Sözlü Sınav Takvimi süresince adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının mümkün  bulunmaması, adayların atamaları ile diğer iş ve   işlemlerin tamamlanıp eksiksiz olarak yapılabilmesi için Bakanlığımız tarafından Sözlü Sınav Takviminde düzenleme yapılmıştır.

 Buna göre:

 Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav Takvimi;