DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YENİ YÖNETMELİK
06 Şubat 2020

      Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine, ünite ve merkezde görev alacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasını sağlayacak diyaliz eğitim merkezlerine ve diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” 01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YENİ YÖNETMELİK