4924 Sayılı Kanununa Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair İlan Metni
06 Şubat 2020

 İlan Metni ve Atama Takvimi 2018 (1) 26.03.2019
Doküman için Tıklayınız
 4924 Sözleşmeli Personel 2018 01.04.2019Doküman için Tıklayınız
 4924 Sözleşmeli - Nallıhan 01.04.2019Doküman için Tıklayınız
4924 Sözleşmeli - Şereflikoçhisar 01.04.2019Doküman için Tıklayınız