SAS Laboratuvar Seti (v1.1/2016) Uygulayıcı Eğitimi Duyurusu
06 Şubat 2020

Bilindiği üzere, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda ulusal ve uluslararası akreditasyon faaliyetleri, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 663 üncü maddesi kapsamında, TÜSEB bünyesinde hizmet veren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından gerçekleştirilmektedir. TÜSKA Akreditasyon Programı alanlarından biri de Türkiye’de Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji, Doku Tipleme, Genetik gibi tıbbi laboratuvar hizmeti veren kuruluşlara yönelik hazırlanan “TÜSKA Laboratuvar Akreditasyon Programı” olup bu program kapsamında “Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Laboratuvar Seti (v1.1/2016)” kullanılacaktır. SAS Laboratuvar Seti (v1.1/2016)’nin uygulayıcılar tarafından tam ve doğru olarak anlaşılması ve standart uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak kurumlara rehberlik sağlamak amacı ile 15-16-17 Nisan 2019 tarihlerinde, Ankara İlinde “SAS Laboratuvar Seti (v1.1/2016) Uygulayıcı Eğitimi” gerçekleştirilmesi planlanmıştır. SAS Laboratuvar Setinin kurumlar tarafından nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin planlanan bu eğitim ile uygulayıcıların TÜSKA Laboratuvar Akreditasyon Programına hazırlık sürecinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim, Ankara İlinde, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji, Doku Tipleme, Genetik gibi tıbbi laboratuvar hizmeti verilen tüm Laboratuvarlarda (kamu, özel, üniversite) görev yapan, başta ilgili laboratuvar yöneticileri, laboratuvar kalite sorumluları olmak üzere, Laboratuvar akreditasyon standartlarını kullanacak hekim, hemşire, teknisyen, tekniker vb. tüm ilgili sağlık çalışanlarına yönelik olarak planlanmıştır. Bu çerçevede, İlinizde, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji, Doku Tipleme, Genetik gibi tıbbi laboratuvar hizmeti verilen tüm Laboratuvarlarda (kamu, özel, üniversite) görev yapan, her kurumu temsilen 2 kişinin söz konusu eğitime katılımlarının sağlanması, katılımcı iletişim bilgilerinin Ek-2’de yer alan bilgi formuna kaydedilerek katılımcıların gönderilmesi istenmektedir. 
İlgili yazı ve ekleri aşağıdaki gibidir.


SAS Laboratuvar Seti (v1.1/2016) Uygulayıcı Eğitimi Hk. Bakanlık Üst Yazısı 
EK 1. SAS Laboratuvar Seti - v1.12016-Uygulayıcı Eğitim Programı
EK 2. Katılımcı Bilgi Formu
Müdürlük Üst Yazısı SAS Laboratuvar