Basın Açıklaması
24 Aralık 2020


Bazı basın yayın organlarında Ankara Şehir Hastanesi’ne taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin malzemelerinin çürümeye terk edildiği ve çürümeye terk edilen cihazların preslenerek hurdaya verildiği iddiaların yer alması üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ankara Şehir Hastanesi’ne taşınması sürecinde ve sonrasında toplam 3,891 adet tıbbi cihazdan 2,625’i il içi, 136’sı il dışı olmak üzere toplam 2,761 adet tıbbi cihazın kullanılmak üzere kamu hastanelerine devri gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan cihazlardan 414 adedinin dağıtım yerlerinin planlaması tamamlanmıştır ve devir işlemleri devam etmektedir.

716 adet kullanılması mümkün ve güvenli olmayan cihazın ise hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmiş olup, Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne bir kısmı teslim edilmiş bir kısmı da teslim edilmek üzere muhafaza edilmektedir. Haberlerde bahsedilen demirbaşlar, hurdaya ayrılan cihazlar olup iddia edildiği gibi çürümeye bırakılmamıştır. Bu malzemeler, haberde iddia edilenin aksine ne birkaç yıl önce alınmıştır ne de çalışmaktadır.. 

Hurdaya ayrılan cihazlar ya da diğer demirbaş için Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile resmi yazışmalar yapılır ve verilen randevu saatinde malzemelerin durumuna göre pres işlemi uygulanarak ya da uygulanmadan malzemeler Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nce teslim alınır.

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hurdaya ayrılan malzemelerden geri dönüşümü sağlanabilecek elektronik cihazlar, Hurda İşletmeleri Müdürlüğü’nce pres işlemi uygulanmadan teslim alınmıştır. Hiçbir şekilde kullanımı mümkün olmayan ve sağlık tesislerince de kabul edilmeyen cihaz ve metal aksamlı kazan, evye gibi malzemeler ise Müdürlük tarafından pres işlemi uygulanarak teslim alınmaktadır.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki kullanım durumundaki hiçbir demirbaş, kanuni çerçevede atıl durumda bırakılmamış, ülkemizin muhtelif sağlık tesislerinde kullanıma alınmıştır. İlgili haberlerde yer alan iddialar asılsızdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


T.C. Sağlık Bakanlığı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü