Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı İş ve İşlemleri
24 Aralık 2020