2019-2020 Yaz Dönemi Staj Talep İlanı
24 Aralık 2020

 ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 2019 - 2020 YAZ DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURU İLANI

Başvuru Tarihi:

  • Başkanlığımız ve bağlı birimlerinde 2019 – 2020 yaz döneminde öğrencilerinin staj yapmasını talep eden yükseköğretim kurumları için başvuru tarihi, Mart ayının ilk  haftasından Nisan ayı ikinci haftasına kadardır. (02 Mart 2020 - 1 Nisan Pazartesi saat 08:00 – 10 Nisan 2020 Cuma saat 17:00)

  İstenen Belgeler:

  • Başkanlığımız ve bağlı birimlerimizde 2019 – 2020 bahar döneminde öğrencilerinin staj yapmasını talep eden yükseköğretim kurumlarının başvuru için resmi üst yazısı,
  • Yükseköğretim Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Sayfanın altında ekler bölümünden temin edilebilir).

Yapılacak İşlem:

  • Doldurulan Stajyer Öğrenci Bilgi Formu, yükseköğretim kurumunun üst yazısı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimine elektronik imzalı olarak gönderilir.

  Başvurudan sonra:

  • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan stajlara yönelik başvurular, branşlara göre personel dağılımı ve ödenek durumu göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda toplanan “Staj İş ve İşlemleri Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir.
  • Komisyonca başvuruları kabul edilen öğrencilerin staj yapacağı bölgeler belirlenerek makam olurları Başkanlığımızca alınacak olup üniversitelerine ve staj bölgelerine bildirilecektir.

  ÖNEMLİ: SGK İşe Giriş Bildirgesi ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi olmayan hiçbir öğrenci, staj başvurusu Komisyonca kabul edilmiş ve Makam Oluru alınmış olsa dahi staja başlatılmayacaktır.


 Ekler:


Yükseköğretim Stajyer Öğrenci Bilgi Formu için Tıklayınız


Staj İş ve İşlemleri Komisyon Usul ve Esasları için Tıklayınız