İmmün Plazma Tedariki İl Organizasyonu İçin '7/24 Çalışma Esasına Göre Çalışacak 'Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi” Kurulmuştur.
16 Şubat 2021

Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde İmmün Plazma Tedariki İl Organizasyonu için '7/24 çalışma esasına göre çalışacak 'Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi” kurulmuştur. Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2020 tarih ve E.265-116755280 sayılı Covid-19 İmmün Plazma Tedariki İl Organizasyonu hakkında yazısı gereği, Covid-19 pandemisinde ihtiyaç duyulan hastalara kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Bakanlığımızca çalışma başlatılmıştır.

Bağışçı organizasyonu süreci ile ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde ''Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi” kurulmuş olup 7/24 esasına göre çalışan merkezde aşağıda açık kimlikleri yazılı olan personelimiz görev yapmaktadır.

UZM.DR.MUSTAFA ALİMOĞULLARI

MERYEM HÜSER

ALİ ACAR

VAHİTTİN ÇAKAN

KÜBRA TURHAN

SABRİYE ALDEMİR

EROL GÜL

BURAK ALIÇ

MERT CAZOĞLU

AYŞE ÖZEL