2020-2021 Güz Dönemi Staj Talep İlanı
16 Şubat 2021

 

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURU İLANI

Başvuru Tarihi: 

  • Başkanlığımız ve bağlı birimlerinde 2010-2021 yaz döneminde öğrencilerinin staj yapmasını talep eden yükseköğretim kurumları için başvuru tarihi, 31 Ağustos 2020 (17:00) mesai bitimine kadardır.

 

İstenen Belgeler:

  • Başkanlığımız ve bağlı birimlerimizde 2020-202 güz döneminde öğrencilerinin staj yapmasını talep eden yükseköğretim kurumlarının başvuru için resmi üst yazısı,
  • Yükseköğretim Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Sayfanın altında ekler bölümünden temin edilebilir).

 

Yapılacak İşlem:

  • Doldurulan Stajyer Öğrenci Bilgi Formu, Yükseköğretim kurumunun üst yazısı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimine elektronik imzalı olarak ve mailto: hshb06.egitim@saglik.gov.tr gönderilir.

 

Başvurudan sonra:

  • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan stajlara yönelik başvurular, branşlara göre personel dağılımı ve ödenek durumu göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda toplanan “Staj İş ve İşlemleri Komisyonu” tarafından değerlendirilecektir.
  • Komisyonca başvuruları kabul edilen öğrencilerin staj yapacağı bölgeler belirlenerek makam olurları Başkanlığımızca alınacak olup üniversitelerine ve staj bölgelerine bildirilecektir.

 

ÖNEMLİ: SGK İşe Giriş Bildirgesi ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi olmayan hiçbir öğrenci, staj başvurusu Komisyonca kabul edilmiş ve Makam Oluru alınmış olsa dahi staja başlatılmayacaktır.

 

Ekler :

 

Yükseköğretim Stajyer Öğrenci Bilgi Formu için     [Tıklayınız]

Staj İş ve İşlemleri Komisyon Usul ve Esasları için [Tıklayınız]