4924 Sayılı Kanununa Göre Müracatları Komisyonca Kabul Edilen Personel Listesi
16 Şubat 2021

10.08.2020 tarihinde Müdürlüğümüz internet sayfasında yayınlanan "4924 Sayılı, Kanununa Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair İlan Metni" takvim içerisinde yer alan başvuranları Komisyonca kabul edilen personel isim listesi aşağıda sunulmuştur.
4924 Sayılı Kanununa Göre Müracatları Komisyonca Kabul Edilen Personel Listesi'ni İndirmek İçin Tıklayınız.