4924 Sayılı Kanunun Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair İlan Metni
04 Mart 2021

2021 YILI 1.DÖNEM

4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesi, Uzman Tabip ve Tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (1) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan Uzman Tabip ve Tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımaktadır.

 

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2021 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/12/2020 tarihli ve 2020/566 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş olup Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde boş pozisyonlara Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20/01/2021 tarihli ve E.63 sayılı ve 133172115 barkod numaralı yazısı ile Müdürlüğümüz 13/04/2018 tarih ve E.7642 sayılı Makam Onayı ile kurulan 4924 Sayılı Kanuna Tâbi Sözleşmeli Personel Komisyonu Kararı gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2. İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle il merkezinden ve diğer ilçelerden yerleştirme yapılacaktır.

3. İlçelerde aynı unvandaboş pozisyon bulunması halinde,aynı pozisyonda il merkezine yerleştirme işlemiyapılmayacaktır.

4. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halindeil merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde ilçelerde bulunanların il merkezine yerleştirmeleri yapılacaktır.

5. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde söz konusu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşit olması halinde yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır.

6. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

7. Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak görev yapan personel kadrosunun bulunduğu kurum haricinde başka bir pozisyon için başvuruda bulunamayacaktır.

8. Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

9. Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

10. Tabip ve Acil Tıp Uzman Tabibipozisyonlarının tamamı sağlık tesislerinin acil servislerinde kullanılacaktır.

 

 

ATAMA TAKVİMİ

 

 

SIRA

 

TARİH

AÇIKLAMA

1

08/02/2021

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

09/02/2021-16/02/2021

Sağlık Tesislerince başvuruların alınması

3

24/02/2021

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

25/02/2021-26/02/2021

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

03/03/2021

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

6

04/03/2021

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

 4924  NALLIHAN D.HTIKLAYINIZ>>>
 4924 ŞEREFLİKOÇHİSAR D.HTIKLAYINIZ>>>
 İLAN METNİTIKLAYINIZ>>>
 BOŞ KADROLAR LİSTESİ 2021-1 DÖNEMTIKLAYINIZ>>>
 BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE EDİLMEYENLERİN LİSTESİTIKLAYINIZ>>>
 BAŞVURUSU GEÇERLİ OLAN VE 2021 1. DÖNEM 4924 KURASINA GİRECEK PERSONEL LİSTESİTIKLAYINIZ>>>
 2021 YILI 1.DÖNEM OCAK AYI 4924 BAŞVURU SONUÇLARI  TIKLAYINIZ>>>