2021/3 TEMEL EĞİTİM SINAVI WEB DUYURUSU
26 Ekim 2021

Bakanlığımız Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) üzerinden verilen Aday Memur Temel Eğitimini 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle tamamlayan ve aşağıdaki listede isimleri yer alan 347 personelimiz, 2021/3 Aday Memur Temel Eğitim Sınavına girebileceklerdir.

Eğitimlerini 14 Ekim 2021tarihi itibariyle tamamlamayan personel ise ileriki dönemlerde açılacak Temel Eğitim Sınavlarına dâhil edileceklerdir.

Sınav Bilgileri

Sınav Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı/ 03 Kasım 2021 Çarşamba/04  Kasım 2021 /Perşembe                                                                     Sınav Saati : 09.30-11.30

Sınav Yeri: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü /Bağdat Caddesi No:62 Yenimahalle-(PODIUM AVM yanı)

 02 Kasım 2021 Salı/ 03 Kasım 2021 Çarşamba/04  Kasım 2021 /Perşembe Sınav Listesi

2021/3 Aday Memur Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Karar Tutanağı

2021/3 Temel Eğitim Sınavına Katılacak Personel Listesi (347 kişi)

Adaylarımızın sınava gelirken T.C. kimlik numaraları yazılı kimliklerini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Kimliği olmayan personel kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Ayrıca kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş vb. gibi sınav malzemeleri tarafımızca temin edilmeyecek olup, sınava gireceklerin sınav gereçleri ile gelmeleri gerekmektedir.

Pandemi nedeniyle kişilerin belirtilen gün ve saatte sınava gelmeleri rica olunur.

İlgililere tebliğ olunur.

MAKAM ONAYI
ORTAÖĞRETİM TÜM SORULAR
YÜKSEKÖĞRETİM TÜM SORULAR