Temizlik QR Kod Uygulamaları
17 Mayıs 2023

Sağlık hizmetleri alanında, sağlık bilgi teknolojileri kullanımına yönelik, çalışan, hasta ve hasta yakınlarının temizlik hizmetinin sunumunda memnuniyet algılarının ölçülmesi, temizlik hizmetlerinin kontrol ve denetimlerinin dijital ortamda yapılması, daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmak amacıyla Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Otelciliği Birimi çalışanları tarafından karekod uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama 20.02.2022 tarihinde başlamış olup 13 Devlet Hastanesi, 8 Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde sistem kurulumu sağlanarak aktif kullanılmaktadır.  
               
Kullanılan kaynakların kurum bütçesine herhangi bir maliyeti olmamıştır. Bu sayede uygulamanın aktif kullanıldığı sağlık tesislerine ilave bir maliyet yükü bulunmamaktadır.            
                 
Uygulama ile sağlık tesislerinde her ay düzenlenen temizlik formları kaldırılarak A4 kağıdından tasarruf edilmiştir. Temizlik hizmetlerine yönelik anket, talep, görüş ve öneri gibi her türlü içerik aktarımı anlık sağlanmıştır. Anlık ve geriye dönük verilerin raporlanması sağlanmıştır. Manuel arşiv yerine dijital arşiv oluşturulmuştur. Temizlik personeli tarafından gerçekleştirilen temizlik (yataklı servisler, birimler, tuvaletler, banyo vs.) işlemlerinin yürütülmesi ve kontrolleri dijital hale getirilmiştir.  Personel performans ölçümünün hızlı yapılması sağlanmıştır. Temizlik hizmet sunumunda yaşanan eksiklikler anlık tespit edilmiştir. Tespit edilen eksikliklere anında müdahale edilerek hızlı bir şekilde sorunun ortadan kalkması sağlanmıştır. Dijital takip ile zamandan tasarruf sağlanmıştır. Çalışan, hasta ve hasta yakını memnuniyet düzeylerinin artması sağlanmıştır.  Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yer alan temizlik ve dezenfeksiyon işlem kodlarında istenilen kriterlerin tam olarak karşılanması sağlanmıştır.