Diyaliz
08 Ocak 2024

            Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine ünite ve merkezde görev alacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasını sağlayacak diyaliz eğitim merkezlerine ve diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” 01/03/2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
            DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
            2023 Yılı 2. Dönem (Temmuz - Aralık) Cihaz Artırım Kararları