2023 Yılı Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı Düzenlendi
15 Mart 2024

İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe yönetiminde, 2023 yılı Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, ilimizde hizmet sunan kamu, özel, üniversite hastanelerinin başhekim, başhekim yardımcıları ile acil servis ve ASKOM sorumluları katıldı.

Müdürümüz açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin etkin işleyişi açısından toplantının önemine dikkat çekerek, Ankara'da acil sağlık hizmetlerinin çok yönlü bir şekilde devam ettiğini sadece kendi hastalarımızın değil Gazzeli hasta ve refakatçilerin de geldiğini ambulans ve araçlarla hastanelere transferlerinin sağlandığını söyledi.

Toplantıda ayrıca, Acil Sağlık Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ramiz Yazıcı, 2022 ve 2023 yılı verileri ile hastane sevk değerlendirme ve denetleme komisyonu, nöbet hizmetleri listeleri ile USS'ye veri gönderilmesi süreçleri hakkında yaptığı sunumla bilgi verdi. 

Müdürlüğümüz başkan ve başkan yardımcılarımızın da yer aldığı toplantı, kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı adına Uzm. Dr. Elif Aslan Taş ve Uzm. Dr. Ayşegül Güven Cebeci’nin 2024 yılı Mart ayı değerlendirmelerinin ardından, soru görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.


  • askom
  • askom
  • askom
  • askom
  • askom