2024/8. EK YERLEŞTİRME – 11 TEMMUZ 2024
27 Haziran 2024

2024/8. EK YERLEŞTİRME – 11 TEMMUZ 2024

 

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiştir. İlimizde yeni açılmış veya herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2024/8. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Ankara İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimlerikatılabileceklerdir.

Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı toplantı salonu girişinde ek yerleştirmeye katılan hekimlerden imza alınacaktır.

2024/8. Ek Yerleştirme İşlemi;  11 Temmuz 2024 Perşembe  günü saat 14:30’da Hacettepe Mah. Talatpaşa Bulvarı No:44 Altındağ adresinde bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Binası B Blok -1.Kat Konferans Salonunda İl Sağlık Müdürü Başkanlığı’ndaki Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü ve 2 Temmuz 2024 Salı  günü 08:30 – 17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

İlanda belirtilen başvuru tarihlerinin son günü ( 2 Temmuz 2024 )  mesai bitimi itibarıyla PDC doluluk oranı aktif çalışan üzerinden hesaplanacaktır.

Başvuru formu istenen belgelerle (Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü) G-6 Kapısı Varlık Mahallesi Halil Sezai Erkut Caddesi No: 5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine teslim edilecektir.

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.(Mevcut sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır).

Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır.Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’nın 03/11/2016 tarih ve E.3529 sayılı “mekan temin edilemeyen aile hekimliği birimlerinin cari gider ödemesi” yazısına istinaden, “Müdürlüğümüzce mekan gösterilmeden yeni açılan aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimlerin, gerekli yer temini ve tefrişat işlemlerinin 12 Ağustos 2024 tarihi itibariyle tamamlayıp 10 gün içinde hizmet vermeye başlamaması halinde sözleşmeleri yetkili makam tarafından tek taraflı feshedilecektir. Bu birimleri sistemdeki aile hekimlerimizin tercih etmesi halinde boşaltılan pozisyonları tercih edecek hekimler de seçilen birime göre belirtilen tarihlerden itibaren sözleşme imzalayacaklar ve aynı tarihten itibaren göreve başlayacaklardır.     

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2020/1 sayılı Genelge’nin 9 uncu Maddesinde “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-4 ünde yer alan “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

İlgili tabloya ulaşmak için tıklayınız.

Aile Hekimliği 2024/8. Ek Yerleştirme İşleminde; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2020/1 ve 2021/8 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.           

2020/1 sayılı genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

2021/8 sayılı genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 Yerleştirme işlemlerinde ve ilanda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

2024/8. Ek Yerleştirme İlanı

Ankara 2024/8. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.

Ankara 2024/8. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları için tıklayınız.

Ankara 2024/8. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama Takvimi için tıklayınız.

Başvuru evrakları ;

A Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin  tıklayınız.

B Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar için tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri için tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler için tıklayınız.

D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlardan Başvuran Hekimler İçin tıklayınız.

D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışan Hekimler İçin tıklayınız.