İl Sağlık Müdürlüğümüz, Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mülga 1-2-3. Bölge Genel Sekreterlikler ve C Grubu Sağlık Tesisleri Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları
25 Haziran 2018

İl Sağlık Müdürlüğümüz, Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mülga 1-2-3. Bölge Genel Sekreterlikler ve C Grubu Sağlık Tesisleri Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları

İl Sağlık Müdürlüğümüz, Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mülga 1-2-3. Bölge Genel Sekreterlikler ve C Grubu SağlıkTesislerialt işveren işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi amacıyla yapılan sınav sonuçları aşağıdaki linkte ilan edilmiştir.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda kamuda sürekli işçi olarak çalışmalarına engel bir husus tespit edilen kişiler, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sahte belge sundukları sonradan tespit edilenlerin kadroları iptal edilecek ve kişiler hakkında gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.

Sınav sonuçlarına23 Mart 2018Cuma günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Belirtilen tarih itibariyle Müdürlüğümüz Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.