Diyaliz Eğitimleri Devri ile ilgili yazı yayınlanmıştır
06 Şubat 2020

Üstyazı için tıklayınız.
Ek 1 için      tıklayınız.
Ek 2 için      tıklayınız.
Ek 3 için      tıklayınız.
Ek 4 için      tıklayınız.
Ek 5 için      tıklayınız.
Ek 6 için      tıklayınız.
Ek 7 için      tıklayınız.

İlgili duyuruya https://organ.saglik.gov.tr adresinde de ulaşılabilir.