AHSHB Komisyonu Faaliyetlerine Başlamıştır .
09 Ağustos 2018

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı uhdesinde kurulan " Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı (AHSHB) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonu
" 03/05/2018 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 
Her ayın son perşembesi toplanacak olan Komisyona birinci basamak sağlık hizmetleri alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacılar, ekte yer alan belgelerden yaralanarak hazırlayacakları başvuru dosyası ile "Rüzgarlı Cd. İbrahim Müteferrika Sok. No:9 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde faaliyet gösteren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Alt Birimimize başvurularını yapabilirler.


Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Mercii
Araştırma İzni Basvuru Formu
Araştırma İzni Başvuru Dilekçe Örneği
Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri
  • 71815_2.jpg
  • 71815_1.jpg