Tez ve Araştırma İzinleri Komisyon Başvuru Dökümanları
28 Aralık 2021

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Komisyonuna başvuru usul, esasları ile başvuruya ilişkin dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Araştırma İzin Talepleri Başvuru ve Değerlendirme Mercii
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri
Araştırma İzni Başvuru Dilekçe Örneği
Araştırma İzni Basvuru Formu
Araştırma Başvurularında İstenen Belgeler